Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:14 Coychurch Road
Pencoed
Bridgend
Pencoed (Accepting NHS Exempt & Children)
CF35 5NG
Ffôn:01656 861569
Yn Derbyn Cleifion GIG:Ie
Cliefion GIG A Welwyd:Exempt and children only
Mynediad I'r Anabl:Ie
Deintyddion: Davies R C
Griffiths, R
Roberts H
Sutton S
Williams, Nia
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
14/03/2014