Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Llynfi Dental
14 Talbot Street
Maesteg
Bridgend
Maesteg
CF34 9BT
Ffôn:01656 734939
Yn Derbyn Cleifion GIG:Ie
Deintyddion: Clode Aby
Hall N S
Hopkins A C Ms
Owen, Iona Llyr
Thorne, J Mr
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
28/08/2013