Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Talbot Road Dental Practice
116 Talbot Road
Port Talbot
SA13 1LB
Ffôn:01639 882280
Ffacs:01639 882280
Deintyddion: Gregson
Harrison J
Howells A
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
12/02/2014