Clinig Llysfaen

Llysfaen Community Centre, Ysgol Cynfran CP, Dolwyn Road, Llysfaen, Colwyn Bay, Conwy
LL29 8SS

Ffôn: 01492 518128

Math o Ysbyty: Clinic
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/cyfeiriadur/ysbytai/86