Ysbyty ac Athrofa Ddeintyddol

Heath Park, Cardiff
CF14 4XW

Ffôn: 029 2074 7747

Math o Ysbyty: Aciwt arbengiol  - 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/864/cyfeiriadur/ysbytai/169