Doctor and PatientY porth i wybodaeth am iechyd a gwasanaethau iechyd yng Nghymru.

Byddwn yn anelu i wneud gwelliannau yn y ffordd y gallwch gael gafael ar wybodaeth iechyd dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.
 
Bydd y wybodaeth y mae'r GIG yn darparu yn cael ei gyflwyno i'ch helpu i wneud penderfyniadau sy'n bwysig i chi ac i ddeall beth sy'n digwydd mewn perthynas â'ch hiechyd eu hunain ac i ofal iechyd yn fwy cyffredinol.

Gwybodaeth am wasanaethau lleol eisoes ar gael gan eich Bwrdd Iechyd Lleol.

Dyma'r sefydliad sy'n gyfrifol am ddarparu gofal a thriniaeth sy'n diwallu eich anghenion iechyd ac anghenion y bobl yn eich ardal chi.

SSWLogo(What's New)

 

 

Mae Dim Smygu Cymru ar Facebook a Trydar!

Ewch i’n safleoedd newydd ni ar gyfer cymorth ychwanegol ar sut i roi’r gorau i smygu.

 dimsmygucymru

@dimsmygucymru

WGLogo
 
 
 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gosod polisi ar gyfer iechyd a lles yng Nghymru.
 
Cynllun gweithredu ar gyfer Gofal Iechyd ac adroddiad ar gynnydd
 
Ymgyngoriadau Iechyd
Dweud eich Dweud
 
NHSWalesDirectlogo
 
 
 
 
 
Gwybodaeth ar flaenau eich bysedd i'ch helpu i wneud y dewisiadau cywir i chi ac iechyd eich teulu.
 
(Saesneg yn unig)